Monday, April 27, 2009

Contoh kajian tindakan

1. Kenalpasti masalah
Apabila guru mengajar subjek Pendidikan Islam dalam bahagian Tilawah al-Quran, guru mendapati bahawa terdapat ramai pelajar yang lemah dalam bacaan hukum tajwid yang berkaitan dengan hukum nun mati.

2. Perancangan
Guru pelbagaikan kaedah pengajaran dalam mengajar hukum nun mati tersebut sehingga pelajar dapat menguasai hukum nun mati akhirnya. Sebgaai contoh, guru mengajar hukum nun mati di dalam surau atau masjid untuk meningkatkan penghayatan pelajar terhadap bacaan al-Quran dengan tajwid yang betul dan seterusnya pelajar akan bersemangat untuk memperbaiki bacaan mereka.

3. Pelaksanaan strategi/intervensi
Guru melaksanakan intervensi atau strategi yang telah dirancang dan difikirkan sesuai untuk meningkatkan kefahaman pelajar tentang hukum nun mati.

4. Pemantauan dan penilaian
Guru melakukan pemantauan dan membuat penilaian terhadap strategi atau intervensi yang telah dijalankan.

5. Refleksi
Apabila didapati intervensi yang dijalankan itu tidak atau kurang berkesan dalam membantu pelajar memahami tentang hukum nun mati, maka guru perlu membuat perancangan yang lain. Oleh itu, kitaran ini akan berulang dan berterusan sehinggalah matlamat yang diingini itu tercapai.

0 comments: