Monday, April 27, 2009

Jenis-jenis kajian tindakan

Terdapat empat jenis kajian tindakan, iaitu:
a. Kajian tindakan individu
Kajian jenis ini dijalankan secara individu atau perseorangan iaitu guru itu sendiri.
Kajian jenis ini memfokus kepada satu isu atau permasalahan yang terdapat di dalam satu bilik darjah sahaja.
b. Kajian tindakan kolaboratif
Kajian jenis ini melibatkan lebih daripada dua orang guru samada dalam bidang yang sama ataupun berlainan.
Kajian jenis ini memfokus kepada dua isu dalam satu bilik darjah.
c. Kajian tindakan organisasi seperti sekolah
Kajian jenis ini melibatkan ramai pihak seperti guru dan ibu bapa.
Fokus kajian adalah tertumpu kepada persekitaran sekolah itu sahaja.
d. Kajian tindakan daerah

0 comments: